Säkra avloppssystem efter dina behov

Större avloppsreningsverk

Vi levererar kompletta avloppsanläggningar för mindre samhällen. Våra större avloppsreningsverk ger dig full kontroll och säkerhet över ditt avloppsvatten.

Reningsverk baserade på kundens krav är vår vardag och vi baserar alltid design- och teknikval efter riktig erfarenhet i drift. De flesta anläggningar vi bygger har genom hela anläggningens livslängd service- eller driftavtal med oss. Erfarenhet från tusentals decentraliserade reningsverk har genom åren stärkt vår drifterfarenhet enormt och genom tät kontakt mellan våra tekniker och kunder baserar vi dagens lösningar på komponenter som vi vet kommer prestera i verkligheten - år efter år.

Anpassningsbart och utbyggbart

Modulbyggda avloppsreningsverk

Våra större modulbyggda avloppsreningsverk av typen Topas Plus går idag i drift hos många VA bolag, samfälligheter och företag runt om i Sverige. Anledningarna är många, men det är framförallt ett kostnadseffektivt sätt att bygga och leverera avloppsreningsverk på utan att ge avkall på kvalitet och reningsgrad och det är något vi är riktigt stolta över. Trots att tankar prefabriceras kan vi till hög grad anpassa dem efter behov, belastning och reningskrav. Vi har till exempel levererat modulbyggda reningsverk för hårt belastade vatten men vi kan, med vår teknik, anpassa reningsverken efter till exempel ett mer utspätt vatten.

Vi erbjuder helt nyckelfärdiga prefabricerade anläggningar av typen Topas Plus för upp till ca 500 personekvivalenter eller motsvarande 100 hushåll.

Hur fungerar Topas Plus?
SATRA2

Topas Plus

Topas Vattens avloppsreningsverk är idag i särklass de mest respekterade i branschen och levererar till både kommunala och privata aktörer. Topas Plus är en revolutionerande uppgradering av Topas Classic, det redan högpresterande och säkraste biokemiska reningsverket på marknaden. Den stora nyheten är att man helt kan undvika så kallad slamflykt på grund av inläckage och att det renade vattnet lämnar processen via en patenterad dekanteringsutrustning. Dekantern säkerställer att eventuellt ytslam inte följer med ut med det renade vattnet.

Samtliga av Topas avloppsreningsverk arbetar med både biologisk rening och kemisk fällning. Dokumenterad hög och jämn prestanda uppnås genom att man kombinerar det bästa från satsvis och kontinuerlig processteknik.

Hela reningsverket drivs av en eller flera blåsmaskiner vilket gör att inga rörliga pumpdelar finns i själva vattnet. Luften styrs ner i reningsverket och syresätter eller flyttar vatten med mammutpumpar beroende på vilken fas i reningen som verket befinner sig. Alla reningssteg är inbyggda och ingen efterbehandling eller efterpolering utanför reningsverket behövs vid normala förhållanden.

Garanterad trygghet genom service och övervakning dygnet runt

Kontinuerlig service av avloppssystemet

Ett avloppsreningsverk är en avancerad biologisk processanläggning och tillgång till kompetent service och support är A och O för att garantera trygghet under hela anläggningens livslängd. Vi erbjuder service, jour och kontinuerlig elektronisk övervakning på alla reningsverk vi levererar. Vid eventuella tekniska problem får en tekniker omedelbara notifikationer. Tryggt och enkelt för både dig och för miljön.

bengtkubicek2
IMG_20210519_131018

Kompetent och uppkopplad styrning 

Alla våra avloppsreningsverk för WC+BDT är försedda med moduler som kan kommunicera via mobilnätet. Styrningarna är även förberedda för kommunikation, styrning och övervakning mot överordnade system. Vid kontroll av en anläggning på plats, vid t ex tillsyn och service, kopplar man upp sig mot avloppsreningsverket via WiFi. Detta görs antingen via operatörspanel på plats eller enkelt via en handhållen enhet. Du möts av en grafisk representation av reningsverkets status och kan lätt gå vidare till övervakningssida som medger enkel avläsning, extrahering av loggar och justering/inställning av avloppsreningsverket.

Fördelar:

  • Anpassningsbar efter aktuell vattenbelastning
  • Många kommunikationsmöjligheter
  • Avancerad 4G-övervakning 
  • Låg strömförbrukning
  • Förberedd för kommunikation via överordnade system
  • Garanterad hjälp inom 24 timmar


Vad kan man rena?

Topas Plus modulbyggda reningsverk är konstruerade för rening av avloppsvatten från enskilda hushåll, fritidsanläggningar, samfälligheter och till och med från kommunala avloppsnät. Med avloppsvatten menas spillvatten från tex wc, toalettpapper, bad, dusch, tvätt. Rening av annat än ovan är absolut möjligt men man bör kontakta oss för att beräkna den aktuella belastningen och anpassa storlek, utformning och styrning av reningsverket. Vi har flertalet exempel på anpassningar av Topas Plus-tekniken där vi levererat reningsverk för att kunna rena vatten av avvikande sammansättningar, till exempel för restauranger, rastplatser och till och med lakvatten.

Topas avloppsreningsverk klarar extremt ojämn belastning utan att ge avkall på reningsgrad i utsläpp av renat vatten. Anledningen är den separata utjämningstanken i reningsverket som gör att verket kan acceptera extremt ojämna inflöden. Jämfört med ett vanligt SBR-reningsverk utjämnas belastningen även under dygnet i mycket större grad då Topas Plus arbetar med många, mindre satser under ett dygn. Styrningen är en annan stor fördel med dessa reningsverk då den är anpassningsbar och lätt avläst via WiFi samtidigt som den är förberedd för kommunikation och styrning via överordnade system.

Dimensionering
TOM handhållen forshälla
granby1

Platsbyggda avloppsreningsverk

Modulbyggda reningsverk är smidiga och har många fördelar men ibland krävs platsbyggda reningsverk. Det är svårt att dra en hård gräns då många faktorer spelar in men över cirka 1 000 pE (personekvivalenter) är det oftast effektivare att börja överväga ett platsbyggt reningsverk. Topas Vatten är inte teknikberoende men arbetar i huvudsak med reningsverk av SBR-typ (Sequencing Batch Reactor) och baseras på ett renings verk med dubbla reaktorer som körs växelvis.

Det system vi erbjuder är helautomatiserat, med minimala krav på skötsel och drift. Styrningen kan anpassas efter behov och stödjer alltid fjärrövervakning och fjärrstyrning. Tekniken levereras vanligtvis för kapaciteter på 800 – 50 000 pE.

Flödet genom ett platsbyggt SBR-reningsverk

Avloppsvatten kommer först in i en mekanisk grovrens där grövre partiklar avskiljs med hjälp av finmekaniska silar. Det förbehandlade vattnet rinner in i en distributionstank med separat påfyllningsutrustning för vart och ett av reaktorparen. När en reaktor är fylld sker alla inställda behandlingsprocesser i en enda tank, inklusive biologisk kvävereduktion, minskning av organiska föroreningar och delvis avlägsnande av fosfor. Därefter går reaktorn in i en vilofas. Efter sedimentering av aktivt slam dekanteras det behandlade vattnet och överskottsslam pumpas till slamtanken. Detta avslutar rengöringscykeln och reaktorn är redo för nästa fyllning. Båda reaktorerna arbetar växelvis i regelbundna cykler. Beroende på fosforreningskrav går antingen det renade vattnet ut till recipient eller vidare till ytterligare fällningssteg i sedimenteringsbassänger innan utpumpning sker. 

Beroende på mängden inkommande vatten kan driften optimeras över ett brett område (10 – 200 %) av den planerade kapaciteten. Det går även att frekvensstyra blåsmaskiner för att optimera effektåtgång.

Vid låga flöden finns endast den mängd vatten som behövs för att bibehålla optimala förhållanden för den biologiska processen kvar i systemet, vilket automatiskt minskar elförbrukningen. Vid högre flöden förkortas den totala varaktigheten av behandlingscykeln så att den andra reaktorn töms innan den når maximal nivå i en av reaktorparen.

Jämför nyckelfärdiga modeller av Topas Plus

Modell

Max antal hushåll

Längd (m)

Bredd (m)

Djup (m)

Vikt (kg)

Modell

Topas Plus 50

Max antal hushåll

10

Längd (m)

4,2

Bredd (m)

2,4

Djup (m)

2,6

Vikt (kg)

1 850

Modell

Topas Plus 65

Max antal hushåll

13

Längd (m)

5,2

Bredd (m)

2,4

Djup (m)

2,6

Vikt (kg)

2 000

Modell

Topas Plus 80

Max antal hushåll

17

Längd (m)

6,2

Bredd (m)

2,4

Djup (m)

2,6

Vikt (kg)

2 300

Modell

Topas Plus 100

Max antal hushåll

24

Längd (m)

4,9

Bredd (m)

4,2

Djup (m)

2,6

Vikt (kg)

2 700

Modell

Topas Plus 130

Max antal hushåll

32

Längd (m)

5,2

Bredd (m)

4,9

Djup (m)

2,6

Vikt (kg)

3 300

Modell

Topas Plus 160

Max antal hushåll

40

Längd (m)

6,2

Bredd (m)

4,9

Djup (m)

2,6

Vikt (kg)

3 900

Modell

Topas Plus 200

Max antal hushåll

50

Längd (m)

7,2

Bredd (m)

4,9

Djup (m)

2,6

Vikt (kg)

5 400

Modell

Topas Plus 250

Max antal hushåll

63

Längd (m)

7,2

Bredd (m)

4,9

Djup (m)

2,8

Vikt (kg)

6 150

Modell

Topas Plus 300

Max antal hushåll

76

Längd (m)

9,8

Bredd (m)

6,2

Djup (m)

2,6

Vikt (kg)

7 800

Modell

Topas Plus 350

Max antal hushåll

88

Längd (m)

9,8

Bredd (m)

6,2

Djup (m)

2,8

Vikt (kg)

8 400

Modell

Topas Plus 400

Max antal hushåll

100

Längd (m)

12,3

Bredd (m)

6,2

Djup (m)

2,6

Vikt (kg)

10 800

Modell

Topas Plus 500

Max antal hushåll

125

Längd (m)

13

Bredd (m)

8

Djup (m)

2,6

Vikt (kg)

12 000

Kundcase

Kundcase
Herrvik

Samfälligheter

Byggande av VA-lösning möjliggör samhälls- utveckling av Herrviks- området i Östergarn

Topas vattenrening_Åke_Åsättra_2

Enskilda hushåll

Problemfri drift i 19 år - minireningsverk som delas av två familjer

Svensk skogssjö

Samfälligheter

Gemensamt vatten och avlopp på en skärgårdsö utan bilförbindelse

Nyhagen-2

Samfälligheter

VA-lösning för Östra Gotland med återanvändning av renat vatten

Svensk strand_web

Enskilda hushåll

Minireningsverk i Kalvsvik - från tillståndsansökan till installation och service

Våg i havet_web

Enskilda hushåll

Kompakt avloppslösning till familj boende i Värmdö kommun

Stockholms skärgård

Enskilda hushåll

Enskilt avlopp på ö i Stockholms skärgård

Kil Hörnbo_Topas reningsverk_3

Samfälligheter

Avloppsreningsverk för samfällighet utanför Uppsala

TA5

Återförsäljare

TA Teknik AB - Markarbeten och avloppsteknik på Värmdö

NICRO3

Återförsäljare

Nicro Entreprenad - Grund och markarbeten i Mälardalen

DJURO3

Återförsäljare

Djurö Grävmaskiner - Erfarenhet från hundratals enskilda avlopp

LANDFJARDEN2

Återförsäljare

Landfjärdens Entreprenad AB - Specialister på arbeten i skärgården

SATRA1

Företag

Ny avloppsanläggning för ett mindre samhälle

gripensnäs1

Samfälligheter

Hög kundnöjdhet genom hög noggranhet

IMG_20201116_133034

Kommuner

Projektstudie Vireda

IMG_20201217_121326

Kommuner

Projektstudie Skjollsta

Lövsättra IMG_20200624_162047

Kommuner

Projektstudie Roslagsvatten

20200908_101232

Kommuner

Projektstudie Lakvattenrening

TOM handhållen forshälla

Kommuner

Projektstudie Västvatten

rosättra

Företag

Seglingsglädje och kvalitet från ett av Sveriges äldsta varv

IMG_0522

Företag

Miljövänlig avloppslösning på totalentreprenad

örätt7

Företag

Restaurang och färdiglagad mat från Stockholms skärgård

IMG_6427

Enskilda hushåll

Kretsloppsanpassad avloppslösning i skärgårdsmiljö

IMG_0756

Enskilda hushåll

Bergs Drömkåk installerar minireningsverk

IMG_1470-1124626281

Samfälligheter

Ny avloppsanläggning i känsligt Natura 2000-område

IMG_5300_edit

Samfälligheter

Avancerad avloppslösning skyddar miljön i naturreservat

Kundcase
davide-pietralunga-d5n5MTM53o0-unsplash

Offertförfrågan

Är du i behov av ett större avloppsreningsverk?

Kontakta oss för en offert.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Topas Vatten använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies