Bättre förarbete ger bättre avloppsanläggningar

Tillstånd och dimensionering

Att dimensionera en anläggning för en viss belastning, välja placering och sedan få ett tillstånd är viktiga nycklar i planeringen av en avloppsanläggning.

Har man ett eget eller enskilt avlopp bedriver man miljöfarlig verksamhet. Det är många byggstenar som måste falla på plats för att få en avloppsanläggning att fungera så bra som möjligt och hålla så länge som möjligt. Vi har mer än 150 års samlad erfarenhet från avloppsreningsverk hos över 11 000 svenska hushåll som varje dag får sitt avloppsvatten renat av Topas Vattens reningsverk. Vi håller mer än gärna våra kunder i handen hela vägen från planeringsstadiet till den löpande driften av en avloppsanläggning.

Nödvändiga tillstånd och VA-utredning

En avloppsanläggning kräver alltid ett tillstånd eller en anmälan till tillsynsmyndigheten. Ett underlag för ett tillstånd bör omfatta beskrivning av förutsättningar för att hantera avlopp på den egna fastigheten samt val av teknisk lösning. Ofta ställs det krav på förslag och egenkontrollprogram. En sådan kallas för VA-utredning men fungerar också som en förstudie och underlag för bygg- eller gräventreprenören.

Vi deltar ofta i planeringsarbetet för enskilda avlopp tillsammans med fastighetsägare, gräventreprenörer och miljökonsulter. Vid större installationer kan vi erbjuda projekteringsstöd eller projektledning där vi håller ihop arbetet och alla kontakter med myndigheter, byggare och konsulter. Vi dimensionerar anläggningar för restauranger, pensionat, skolor och liknande där man beräknar belastningen utifrån andra förutsättningar än pE (personekvivalenter). Markförhållanden och fastighetens omgivning med grannfastigheter, dricksvattenbrunnar och myndighetens krav är typiska faktorer som ger förutsättningar till olika tekniska lösningar.

Behöver ni bollplank i era funderingar går det bra att kontakta oss för att diskutera era specifika förutsättningar!

Skog och bäck_web
förbud

Hur ser processen ut?

För att ansöka om en ny avloppsanläggning eller om du måste byta ut en anläggning efter att ha fått ett utdömt enskilt avlopp, måste du vanligtvis följa vissa steg och processer. Det är viktigt att notera att processen kan variera beroende på var du befinner dig, så det är alltid bäst att kontakta din lokala kommun för exakta instruktioner och krav. Här är några generella riktlinjer som du kan följa:

1

Kontakta din kommun

Börja med att kontakta din lokala kommun. De har troligtvis specifika regler och krav för avloppsanläggningar inom deras område. Du kan ringa kommunens miljökontor eller avdelningen för bygglov för att få information om hur du ansöker.

2

Ansökningsblankett

Begär eller hämta en ansökningsblankett för att installera en ny avloppsanläggning. Denna blankett bör innehålla information om de handlingar och dokument som krävs för ansökan.

3

Fyll i ansökan

Fyll i ansökningsblanketten noggrant och se till att du inkluderar all nödvändig information. Du kommer behöva tillhandahålla detaljer om den föreslagna avloppsanläggningen, inklusive dess storlek, placering och tekniska specifikationer. Det brukar löna sig att utföra detta steg tillsammans med tilltänkt markentreprenör. Vissa lösningar eller placeringar som låter bra ur fastighetsägarens perspektiv kanske inte fungerar eller riskerar att bli dyra om man inte får med alla aspekter som ett proffs kan se.

4

Bilagor och handlingar

Samla in alla nödvändiga bilagor och handlingar som krävs för ansökan. Det kan inkludera ritningar, tekniska beskrivningar, och eventuella andra dokument som kommunen begär. Skicka sedan in ansökan.

5

Inspektion och godkännande

Efter att ha mottagit din ansökan kommer kommunen att genomföra en inspektion och granska dina handlingar eller till och med genomföra ett platsbesök för att kontrollera förutsättningarna för ansökt lösning. Om allt är i enlighet med reglerna och bestämmelserna kan de godkänna din ansökan. Den vanligaste anledningen till att ansökningar inte godkänns är att handlingarna inte är kompletta. Det leder i sin tur till längre handläggningstid och eventuellt högre kostnader. Detta är ytterligare en anledning till att det kan vara bra att ta hjälp av exempelvis markentreprenör, konsult eller Topas Vatten.

6

Installera avloppsanläggningen

Efter godkännandet kan du installera den nya avloppsanläggningen enligt de godkända planerna.

7

Efterkontroll och/eller entreprenörsrapport

Vissa kommuner kan kräva en efterkontroll för att säkerställa att avloppsanläggningen har installerats korrekt och fungerar som den ska. Vanligt är att miljökontoret begär in en entreprenörsrapport där man redovisar installationen och hur den har gått med beskrivning och bilder. Oftast behöver detta steg bli klart innan man får grönt ljus att börja använda den nya avloppsanläggningen.

En liter vatten är inte alltid en liter vatten

Konsten att dimensionera en avloppsanläggning

En avloppsanläggning kan behöva utformas olika beroende på hur den är tänkt att belastas. Alla standardprodukter för enskilt avlopp på den svenska marknaden är anpassade att rena ett normalt sammansatt avloppsvatten från hushåll. Det är en blandning av WC-, bad-, disk-, och tvättvatten som har en lämplig och ganska snäll sammansättning med flöde och näring.

Vad kan hända när man använder en prefabricerad avloppsanläggning för belastning från en restaurang, en bensinstation, en förskola eller ett slakteri? Vad händer om du har ett mindre belastat vatten med t ex mycket inläckage på ett ledningsnät eller större andel gråvatten? Har man enbart räknat på hur många liter som kommer att belasta den tilltänkta anläggningen riskerar man kostsamma problem på grund av en felaktigt dimensionerad eller felaktigt inställd avloppsanläggning. Man riskerar kostsamma åtgärder och i värsta fall leder det till en sanitär olägenhet för närmiljön.

Att välja rätt avloppsanläggning

Det är mycket viktigt att beakta hur en anläggning kan komma att påverkas och det tråkiga svaret, kan tyckas, är att att det inte räcker med enbart teori. Det kräver erfarenhet och ibland till och med biologiska tester för att se hur bra ett visst avloppsvatten går att rena. Att välja en avloppsanläggning som går att anpassa för belastningen är en början men har man valt helt fel kan det vara svårt att få ordning på till exempel de utsläppsvärden som miljökontoret kräver att verksamheten ska uppnå.

Topas Vatten håller regelbundet utbildningar i dimensionering av avvikande avloppssammansättningar. Vi mångårig erfarenhet av att bygga och leverera reningsverk för olika typer av vatten och vi baserar våra vanligaste avloppsreningsverk på en teknik som i avsevärt högre grad än våra konkurrenter går att anpassa efter rådande belastning. Hör gärna av er till oss om ni har frågor kring dimensionering av en avloppsanläggning för annat än hushållsspillvatten så hjälper vi gärna till!

invoice
gripensnäs3

Hjälp med dimensionering av en avloppsanläggning?

Kontakta oss idag!

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom två dagar.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Topas Vatten använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies