Vi är din totalentreprenör

Totalentreprenad

Topas Vatten levererar avloppsreningsverk på totalentreprenad till både kommunala huvudmän, företag och föreningar.

Oftast levererar vi nyckelfärdiga reningsverk via återförsäljare eller, vid större och mer komplexa anläggningar, som underentreprenör. Vid byggen av större anläggningar kan vi även tryggt gå in som totalentreprenör. Det händer ofta vid offentlig upphandling eller om en markentreprenör eller kund vill ha trygghet vid exempelvis avvikande reningskrav eller andra krav på ökad komplexitet hos reningsverket. Vi har en organisation som är van vid att anpassa arbetsgången dynamiskt efter projektets natur.

DJI_0045_downsized

Varför totalentreprenad?

Totalentreprenader används ofta när beställaren önskar en mer enhetlig och strömlinjeformad process, eftersom den minimerar antalet parter involverade i projektet gentemot kunden. Detta kan öka effektiviteten och eftersom en enda entreprenör hanterar hela processen minskar risken för missförstånd och kommunikationsproblem. Det finns en tydlig ansvarig part för hela projektet. Totalentreprenaden hjälper till att hålla kostnaderna under kontroll eftersom entreprenören är ansvarig för att hålla sig inom anbudet och hantera kostnadsökningar om de uppstår inom ramen för projektet.

Genom att ha en enda part ansvarig för alla faser av byggprojektet kan beslut oftast fattas snabbare och projektet kan slutföras mer effektivt jämfört med mer fragmenterade entreprenadsystem. Eftersom entreprenören tar hand om alla detaljer, inklusive design och underentreprenörshantering, kan beställaren undvika en del administrativa uppgifter och fokusera mer på sina egna kärnverksamhetsuppgifter. Kunden får också en motpart om eventuella garantifrågor uppkommer med tiden.

Det är dock viktigt att notera att valet av entreprenadstyp beror på olika faktorer, inklusive projektets storlek, komplexitet och beställarens preferenser. Det finns andra entreprenadformer som ger olika ansvarsfördelningar mellan parterna.

Hur går det till?

En totalentreprenad, även känd som design- och byggentreprenad eller totalentreprenad med fast pris, är en form av entreprenad där en enda entreprenör ansvarar för både design och konstruktion av ett byggprojekt. Det är en kontraktsform där vi tar på oss ansvaret för hela projektet från början till slut. För oss på Topas Vatten inkluderar det vanligen följande aspekter:

Design, konstruktion och val av reningsverk

Vi ansvarar för att ta fram den tekniska designen av projektet. Det börjar oftast med att identifiera och gränsdra projektet genom att hitta rätt reningsverk, utrustningar, placeringar och att skapa detaljerade ritningar och specifikationer.

Underentreprenörshantering

Topas Vatten kan behöva kontraktera och hantera underentreprenörer för specifika delar av projektet såsom grävning, VVS, el, husbyggen eller andra specialiserade arbetsområden. Här tas offerter in för att kunna få ihop ett komplett anbud.

Prissättning

I en totalentreprenad med fast pris avtalas kostnaden för hela projektet på förhand. Detta innebär att vi tar på oss risken för eventuella kostnadsökningar som kan uppstå under genomförandet av projektet.

Tidssättning

Ett tidsram eller en tidpunkt för färdigställande av projektet är nästan alltid definierad i kontraktet. Topas Vatten ansvarar för att hålla sig till denna tidsram.

Genomförande

Själva byggnationen av anläggningen kan starta när parterna är överens och när ett påskrivet kontrakt finns. Vi ser till att allt kommer på plats inom ramen för vad som avtalats. Vid slutbesiktning och eventuella avklarade anmärkningar driftsätts anläggningen. Vi får oftast förtroendet att sköta anläggningen i driftsituation när de väl är färdigbyggda.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Topas Vatten använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies