Välkommen till livet efter köpet

Vår serviceorganisation

Topas Vatten bygger på en idé om att själva avloppsanläggningen och driften av den hänger ihop så att du slipper oroa dig om anläggningens funktion.

Att skaffa ett eget avloppsreningsverk kan vara som ett lotteri. Eller så kan det vara ett säkert köp. Topas Vattens filosofi är att du såväl som fastighetsägare, installatör eller kommunal miljöinspektör ska känna trygghet hela vägen från val och installation av anläggning till drift under hela dess livslängd. Målsättningen är att du inte ska uppleva någon skillnad mot att ha kommunalt avlopp.

Från norr till söder

Rikstäckande service med hög tillgänglighet

När ett reningsverk är installerat ska din insats vara minimal. Därför erbjuder vi avtal som ger dig Topas Vattens process- och funktionsgaranti. Det innebär bland annat att våra servicetekniker besöker anläggningen flera gånger per år för förebyggande service på utrustning, processkontroll, provtagning eller åtgärd på avvikelser. Oavsett var i landet du bor.

Om något avviker från din enkla tillsyn kontaktar du Topas Vattens driftorganisation och får hjälp snabbt på plats eller via telefon. Vi är mycket stolta över den snabba och höga tillgänglighet vi erbjuder när du behöver kontakta oss!

Kontakta service
Näsfjället mars 2014
björntekniker-uppstart

Topas Vatten Service AB

Vi har en egen organisation för drift och supporttjänster som på många sätt liknar den verksamhetsmodell som används på kommunala anläggningar. Detta trots att våra reningsverk finns utspridda i landet. Vi har över 150 års samlad erfarenhet av lösningar och tekniskt underhåll inom hantering av avloppsvatten och vi är specialister på bland annat avloppsreningsverk och pumpstationer. Våra kunder utbildas i att utföra tillsyn och kontroll av anläggningen och våra tekniker sköter det tekniska underhållet samt övervakar att processerna fungerar som de ska.

I Topas Vattens reningsverk har den biologiska processen förutsättningar att vara stabil, men precis som på kommunala anläggningar kan störningar i bakteriesammansättningen uppstå. Våra drifttjänster omfattar även felavhjälpning av processen med kompetens i mikroskopering av slammet, mätningar av löst syre och annat som kan behövas för att veta hur processen ska återställas till normalläge.

Nyhamn solnedgång

Serviceavtal för reningsverk

För drift och underhåll av reningsverk erbjuder vi flertalet avtalsformer. Topas Vatten har i över 20 år levererat olika typer av reningsverk och mer än 99% av dessa är fortfarande i drift idag. Olika anläggningar och framförallt olika generationer av anläggningar har, precis som olika bilar, också olika servicebehov. Därför finns det olika serviceavtal beroende på modell och storlek men också belastning samt hur villig du är att själv göra något eller inte med din anläggning.

Alla nya minireningsverk av typen Topas Plus (för WC+BDT) levereras sedan 2020 med en mycket kompetent kontrollenhet som möjliggör centraliserad övervakning av allt från processlarm till flöden på distans via vår tjänst. Har du en Topas Plus (nyare än 2011) kan den uppgraderas.

gripensnäs3

Vill du veta mer om möjliga avtalsformer för en specifik anläggning?

Kontakta oss!

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Topas Vatten använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies