För samfälligheter

Minireningsverk för samfälligheter

Behöver er samfällighet installera en ny gemensamhetsanläggning för avlopp? Topas avloppsreningsverk uppfyller de högsta reningskraven och är godkända i alla kommuner.

För samfälligheter och sommarstugeföreningar erbjuder Topas Vatten en ideal avloppsreningslösning. Med flexibla lösningar kan vi skräddarsy reningsverk baserat på era specifika behov. Topas Vattens system kan stödja upp till flera tusen användare. Att investera gemensamt i en avloppsanordning minskar både initiala och löpande kostnader per hushåll.

Därför ska er samfällighet välja ett avloppsreningsverk från Topas Vatten

 • Vi tar ansvar för helheten; projektering, installation, drift och underhåll
 • Finns i storlekar för några få hushåll till flera tusen hushåll
 • Uppfyller högsta miljö- och hälsoskyddsnivå 
 • Godkända i alla kommuner
 • Samma teknik som i kommunala reningsverk
 • Klarar säsongsvarierad belastning
 • Skalbar lösning som kan byggas ut efter behov
 • Säkerhetsfunktioner för oförutsedda händelser
 • Process- och funktionsgaranti med driftavtal
 • Trygghet tack vare Topas egen serviceorganisation
sarah-lee-QURU8IY-RaI-unsplash

GODKÄND I ALLA SVERIGES KOMMUNER

Hög miljö- och hälsoskyddsnivå

Topas Vatten har levererat och ansvarat för driften av reningsverk i över 20 år. Vi har tillsammans mer än 150 års erfarenhet av miljösäker och hygienisk hantering av avloppsvatten. Alla våra avloppsreningsverk uppfyller renhetskrav enligt hög miljö- och hälsoskyddsnivå vilket innebär att de godkänns av alla kommuner i Sverige. De är utvecklade för områden som har höga miljö- och kapacitetskrav men som saknar anslutning till det kommunala avloppsnätet, till exempel samfälligheter, fritidshusområden, stugbyar, campingplatser, golfklubbar, restauranger, hotell och vandrarhem, byar och mindre samhällen.

Så installeras avloppsreningsverken

Avloppsreningsverken installeras utomhus, nedgrävda i marken vilket innebär att ni slipper kostnader för att uppföra och underhålla byggnader som är särskilt avsedda för reningsverket.

Den mest optimala och diskreta placeringen i området utreds noggrant för att säkerställa att funktionen upprätthålls under hela reningsverkets livslängd. Hänsyn tas även till andra faktorer, till exempel att gräv- och markarbeten minimeras samt att kontroll och service kan utföras på ett enkelt sätt.

Helhetslösning för samfälligheter

Topas Vatten är experter på avloppsreningsverk och kan erbjuda en helhetslösning som omfattar allt från förstudie, tillståndsansökan och VA-utredning, projektering, installation och efterföljande drift och underhåll. Vi samarbetar med lokala entreprenörer som är experter på mark- och grävarbete samt rörläggning.

Grupp med hus vid vatten
Hus på klippa

Skalbara fördelar

Topas Vatten levererar avloppsreningsanläggningar i flera storlekar anpassade för några få hushåll till mindre samhällen med flera tusen användare. Vi hjälper till med dimensionering så att er samfällighet får rätt avloppsreningsverk. Rätt dimensionering innebär att ni inte behöver investera i överkapacitet och att kostnaden för drift och underhåll därmed kan minimeras. Av den anledningen är det viktigt att välja ett avloppsreningsverk som vid behov kan byggas ut. Oavsett vilket reningsverk ni väljer - alla avloppsreningsverk från Topas Vatten är skalbara och kan enkelt byggas ut stegvis genom att man lägger till fler reningsmoduler eller genom att den befintliga anläggningen uppgraderas till högre kapacitet.

Egen driftorganisation med ronderande tekniker

Topas Vatten har en egen drift- och supportorganisation med personal som är specialister på avloppsreningsverk och pumpstationer. Tillsammans har vi mer än 150 års samlad erfarenhet av lösningar och tekniskt underhåll inom hantering av avloppsvatten. Våra tekniker är tillgängliga över hela landet där de ronderar mellan olika anläggningar. Med ett avancerat stödsystem för planering och logistik utförs planerad service, förebyggande underhåll samt process- och funktionskontroller.

Om en anläggning larmar kan våra tekniker snabbt rycka ut för att felsöka och avhjälpa situationen. Topas Vattens drift- och serviceorganisation är en mycket attraktiv lösning för kommuner som ser kostnadseffektiva fördelar i att själva inte behöva upprätthålla en organisation med den specialistkompetens som kan behövas om något oförutsett skulle inträffa.

Många fördelar med gemensam hantering av avloppsvatten

 • Lägre kostnader än om varje fastighet har en egen lösning
 • Mindre risk för påverkan från avloppet på närliggande dricksvattenbrunnar
 • Bättre utgångsläge vid upphandlingar
 • Gemensamt ansvar för oförutsedda kostnader
 • Enklare att få lån för att finansiera en avloppsanläggning
 • Möjlighet att att förbättra andra saker i området t ex vattenförsörjning, vägar och belysning
 • Ett godkänt avloppsreningsverk höjer fastighetsvärdet 


“Om någon i min bekantskapskrets behöver anlägga ett enskilt avlopp kan jag varmt rekommendera Topas Vatten.”

Tobias Jakobsson Kil Hörnbo

Trygghet och garanti

När allt är installerat och klart är det vår målsättning att ni inte ska uppleva någon skillnad jämfört med att ha kommunalt avlopp. Topas Vattens process- och funktionsgaranti utgår från vår kunskap och erfarenhet om att själva avloppsanläggningen och driften av den hänger ihop. Med vårt driftavtal tar vi fullt ansvar för drift, service och övergripande underhåll. Topas Vattens servicetekniker säkerställer rätt utsläppsvärden och finns till hands om något oförutsett skulle inträffa. Med ett driftavtal gäller process- och funktionsgaranti under reningsverkets hela livslängd.

Läs mer om driftavtal
installationspuff

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra avloppsreningsverk för samfälligheter?

Fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss till dig inom två dagar.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Topas Vatten använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies