Vårt miljöfokus

Hållbarhet

Topas Vatten är en del av en koncern som prioriterar miljö och hållbarhet. Tillsammans strävar vi inte bara efter att förbättra det globala klimatet utan även de lokala miljöerna där vi är verksamma.

Här nedan följer några av de viktigaste initiativen som Topas Vatten har genomfört

prov mot sjö

Alla anläggningar klarar hög skyddsnivå

Alla tusentals anläggningar som Topas Vatten någonsin har levererat i Sverige är byggda för att klara de reduktionskrav som Havs- och vattenmyndigheten har satt upp för hög skyddsnivå på miljöskydd. Det är ingen tillfällighet. Majoriteten av landets enskilda avlopp har lägre utsläppskrav än så men vi resonerar lite annorlunda. När du behöver investera i en avloppsanläggning så ska den hålla länge, och ett viktigt steg är därför att välja en anläggning som med råge klarar rådande utsläppskrav. Det skyddar också närmiljön, sjöar och vattendrag mot övergödning. Som kuriosa kan vi meddela att vårt allra första levererade minireningsverk fortfarande är i full drift sedan över 20 år och fortfarande fungerar perfekt.

I ett oberoende test 2007 av Länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne visade Topas Vattens minireningsverk bäst reningsresultat bland de undersökta anläggningarna.

Vårt miljöfokus

Slamhantering med hög effektivitet

Topas Vattens reningsverk använder teknik som förtjockar slammet i anläggningen. Detta minimerar behovet av slamtömningar, vilket i sin tur minskar tunga transporter och därmed koldioxidutsläppen. Jämfört med ett traditionellt system med sluten tank ger detta en betydande miljövinst.

justin-kauffman-6Q-Rvj7wYCM-unsplash

Vårt miljöfokus

Återvunnen plast i anläggningar

För att minska användningen av icke-förnybara material har Topas Vatten utvecklat reningsverk som till stor del är konstruerade av återvunnen plast. Våra mindre minireningsverk behöver inte betongplatta att stå på vilket innebär enklare förläggning och minskade koldioxidutsläpp som är förknippade med betongtillverkning.

010809265 sarah-lee-QURU8IY-RaI-unsplash

Vårt miljöfokus

Solcellsinvestering

Vår tillverkningsanläggning har gjort stora investeringar i solceller som kommer generera ett överskott av el.

solarpanels

Vårt miljöfokus

Fosforrening utan kalkmaterial

Genom att undvika användning av kalkmaterial för fosforrening och hygienisering av vatten minimerar Topas Vatten behovet av tunga transporter och separata deponier. Detta är en viktig åtgärd för att minska belastningen på miljön.

Hus i solnedgång

Vårt miljöfokus

Automatik optimerar elförbrukning

Topas Vattens avloppsreningsverk och minireningsverk för WC har inbyggda system som automatiskt anpassar sig efter flödet och justerar sin kapacitet efter faktisk användning. Det minskar elförbrukningen och bidrar till energieffektivitet.

Skärgårdshus

Vårt miljöfokus

Effektiv service och digital övervakning

Topas Vatten utför optimerad service med hjälp av system som hjälper servicetekniker att schemalägga sina besök för att minimera körsträckorna. Digital övervakning och kommunikation med anläggningar i drift minimerar antalet utryckningar och möjliggör fjärråtgärder.

tobiastekniker

Vårt miljöfokus

Elektroniska fakturalösningar

Topas Vatten erbjuder elektroniska fakturalösningar för att minimera pappersfakturor och minska pappersavfall.

invoice

Vårt miljöfokus

Klimatkompensation av transporter

Topas Vatten kompenserar 100 % av alla våra tunga transporter sedan 2020.

sven-brandsma-YnSWpIPX3pE-unsplash

Vårt miljöfokus

Återanvänder plastbehållare

Våra servicetekniker återanvänder plastbehållare för leverans av flockningsmedel till anläggningar i drift. Detta minimerar svinnet av flera tusen plastbehållare per år.

sigmund-aI4RJ--Mw4I-unsplash

Vårt miljöfokus

Hållbar utveckling

Vi bidrar aktivt till flera av FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) inklusive mål 6 (Rent vatten och sanitet), mål 12 (Hållbar konsumtion och produktion), mål 14 (Livet i havet) och mål 15 (Livet på land). Våra insatser visar tydligt att företag aktivt kan ta ansvar för en långsiktig hållbarhet och arbeta för att minska miljöpåverkan för att bidra till en bättre framtid för oss alla.

SDG

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Topas Vatten använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies