För företag

Minireningsverk för företag

Topas Vattens minireningsverk erbjuder företag flexibla avloppslösningar som passar allt från små till stora verksamheter.

För en till flera tusen personekvivalenter

Anpassade avloppsvattenlösningar

Topas Vatten är en komplett systemleverantör av avloppslösningar till företag. Våra avloppsreningsverk för företag finns idag på ett tjugotal platser i hela landet - det minsta är dimensionerat för några få hushåll och det största för flera tusen personekvivalenter.

Grupp med vita hus Hus i solnedgång

Ramleverantör till Sinfra

Sinfra är en nationell inköpscentral som genom hållbara upphandlingar upprättar ramavtal med leverantörer inom olika teknikområden. Under 2023 genomfördes en upphandling avseende Små reningsverk. Endast ett begränsat antal företag uppfyllde högt ställda kriterier ur tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Topas Vatten AB är ett av dem.

Läs mer om samarbetet med Sinfra
Sinfra stämpel färg

Minireningsverk för företag från Topas vatten

Fördelar

  • Topas kan ta ansvar för helheten; projektering, dimensionering och installation
  • Färdiga moduler eller platsbyggda systemlösningar för specifika behov
  • Avloppsreningsverk med inbyggt slamflyktsskydd
  • Patenterade säkerhetsfunktioner
  • Mekanisk, biologisk och kemisk rening
  • Uppfyller de strängaste utsläppskraven med god säkerhet 

  • Skalbara lösningar som kan byggas ut efter behov

  • Uppkoppling till överordnat system för övervakning och styrning

  • Rikstäckande serviceorganisation

  • Snabb tillgång till reservdelar

sarah-lee-QURU8IY-RaI-unsplash

Driftsäkra avloppsreningsverk

En komplett systemleverantör av avloppslösningar

Topas Vatten har levererat och ansvarat för driften av reningsverk i över 20 år. Våra avloppsreningsverk är idag högt respekterade hos kommunala VA-huvudmän och miljöförvaltningar, bland annat tack vare den dokumenterat mycket höga reningsgraden och driftsäkerheten. Topas Vatten har kompetens och erfarenhet av hela VA-processen och vår organisation är anpassad för att ta ett helhetsgrepp kring all infrastruktur för avlopp som behövs i mindre samhällen.

granby1

Rätt avloppsanläggning för rätt verksamhet

Vårt erbjudande till företag

Topas Vattens erbjudande till företag omfattar bland annat ny- och ombyggnationer av avloppsreningsverk, LTA-system och pumpstationer, teknikbyggnader samt rivningsarbeten. Våra kommunala uppdrag utgår ofta från en upphandling med ABT 06 som grund. Topas Vatten utför totalentreprenader för kommunala VA-huvudmän där vi utför VA-utredningar, projekterar, dimensionerar och bygger nyckelfärdiga avloppsreningsverk i samverkan med beställaren. Vi utför även delentreprenader, teknikleveranser, utbildningar samt drifttjänster efter leverans.

En avloppsanläggning kan behöva utformas olika beroende på hur den är tänkt att belastas. Alla standardprodukter för enskilt avlopp på den svenska marknaden är anpassade att rena ett normalt sammansatt avloppsvatten från hushåll. Det är en blandning av WC-, bad-, disk-, och tvättvatten som har en lämplig och ganska snäll sammansättning med flöde och näring.

Vad kan hända när man använder en prefabricerad avloppsanläggning för belastning från en restaurang, en bensinstation, en förskola eller ett slakteri? Vad händer om du har ett mindre belastat vatten med t ex mycket inläckage på ett ledningsnät eller större andel gråvatten? Har man enbart räknat på hur många liter som kommer att belasta den tilltänkta anläggningen riskerar man kostsamma problem på grund av en felaktigt dimensionerad eller felaktigt inställd avloppsanläggning. Man riskerar kostsamma åtgärder och i värsta fall leder det till en sanitär olägenhet för närmiljön.


Effektiva avloppsreningsverk med högsta reningsgrad

Topas Vattens avloppsreningsverk finns i färdiga moduler men vi platsbygger även reningsverk enligt våra kommunala VA-huvudmäns kravspecifikationer. Alla reningsverk från Topas Vatten klarar de strängaste reningskraven som finns idag. De kan anpassas till lokala krav och förutsättningar, till exempel till hårdare alternativt lättare belastat vatten, när koncentrationer av BOD är hög i förhållande till flöde, när avloppsvattnet mest består av toalettvatten i förhållande till övrigt BDT-vatten eller vid till exempel restaurangverksamhet. Topas Vattens avloppsreningsverk är konstruerade för att ha flexibiliteten att kunna möta framtida teknikutveckling och krav på rening.

Egen driftorganisation med ronderande tekniker

Topas Vatten har en egen drift- och supportorganisation med personal som är specialister på avloppsreningsverk och pumpstationer. Tillsammans har vi mer än 150 års samlad erfarenhet av lösningar och tekniskt underhåll inom hantering av avloppsvatten. Våra tekniker är tillgängliga över hela landet där de ronderar mellan olika anläggningar. Med ett avancerat stödsystem för planering och logistik utförs planerad service, förebyggande underhåll samt process- och funktionskontroller.

Om en anläggning larmar kan våra tekniker snabbt rycka ut för att felsöka och avhjälpa situationen. Topas Vattens drift- och serviceorganisation är en mycket attraktiv lösning för kommuner som ser kostnadseffektiva fördelar i att själva inte behöva upprätthålla en organisation med den specialistkompetens som kan behövas om något oförutsett skulle inträffa.

Se flera PROJEKT

Se alla företagsprojekt
Herrvik

Samfälligheter

Byggande av VA-lösning möjliggör samhälls- utveckling av Herrviks- området i Östergarn

Topas vattenrening_Åke_Åsättra_2

Enskilda hushåll

Problemfri drift i 19 år - minireningsverk som delas av två familjer

Svensk skogssjö

Samfälligheter

Gemensamt vatten och avlopp på en skärgårdsö utan bilförbindelse

Nyhagen-2

Samfälligheter

VA-lösning för Östra Gotland med återanvändning av renat vatten

Svensk strand_web

Enskilda hushåll

Minireningsverk i Kalvsvik - från tillståndsansökan till installation och service

Våg i havet_web

Enskilda hushåll

Kompakt avloppslösning till familj boende i Värmdö kommun

Stockholms skärgård

Enskilda hushåll

Enskilt avlopp på ö i Stockholms skärgård

Kil Hörnbo_Topas reningsverk_3

Samfälligheter

Avloppsreningsverk för samfällighet utanför Uppsala

TA5

Återförsäljare

TA Teknik AB - Markarbeten och avloppsteknik på Värmdö

NICRO3

Återförsäljare

Nicro Entreprenad - Grund och markarbeten i Mälardalen

DJURO3

Återförsäljare

Djurö Grävmaskiner - Erfarenhet från hundratals enskilda avlopp

LANDFJARDEN2

Återförsäljare

Landfjärdens Entreprenad AB - Specialister på arbeten i skärgården

SATRA1

Företag

Ny avloppsanläggning för ett mindre samhälle

gripensnäs1

Samfälligheter

Hög kundnöjdhet genom hög noggranhet

IMG_20201116_133034

Kommuner

Projektstudie Vireda

IMG_20201217_121326

Kommuner

Projektstudie Skjollsta

Lövsättra IMG_20200624_162047

Kommuner

Projektstudie Roslagsvatten

20200908_101232

Kommuner

Projektstudie Lakvattenrening

TOM handhållen forshälla

Kommuner

Projektstudie Västvatten

rosättra

Företag

Seglingsglädje och kvalitet från ett av Sveriges äldsta varv

IMG_0522

Företag

Miljövänlig avloppslösning på totalentreprenad

örätt7

Företag

Restaurang och färdiglagad mat från Stockholms skärgård

IMG_6427

Enskilda hushåll

Kretsloppsanpassad avloppslösning i skärgårdsmiljö

IMG_0756

Enskilda hushåll

Bergs Drömkåk installerar minireningsverk

IMG_1470-1124626281

Samfälligheter

Ny avloppsanläggning i känsligt Natura 2000-område

IMG_5300_edit

Samfälligheter

Avancerad avloppslösning skyddar miljön i naturreservat

Se alla företagsprojekt
installationspuff

Kontakta oss

Vill du veta mer om Topas Vatten och våra avloppslösningar för företag?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom två dagar.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Topas Vatten använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies