Tillsyn & skötsel

Tillsyn eller visuell anläggningskontroll är det minsta och enklaste åtagande som man måste utföra när man har ett avloppsreningsverk.

Regelbunden kontroll ger möjlighet till tidig felavhjälpning vid en eventuell driftstörning. Under driftsättningsperioden utbildar Topas personal verksamhetsutövaren i hur reningsverket skall kontrolleras. Att utföra tillsyn på våra reningsverk kräver i stort inga tekniska förkunskaper eller färdigheter, endast följa en enkel checklista som vi tillhandahåller.

Till sin hjälp har man:


  • Skötselinstruktion med bland annat en checklista
  • Operatörsterminal
  • Loggbok - som placeras vid reningsverket.


Checklistan omfattar bland annat:


  • Slammängd och kvalité, ev. skumbildning
  • Kontroll av slamseparation
  • Funktion hos pumparna


Läs mer i skötselmanualen för din anläggning eller ring oss om du har frågor!

Aktuella projektstudier
Topas Vatten - en komplett systemleverantör