Integritetspolicy

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy för Topas Vatten AB och Topas Vatten Service AB

Topas Vatten AB 556400 - 0247 (nedan benämnt TV) och Topas Vatten Service AB 556819 - 9920 (nedan benämnt TVS) värnar om personlig integritet. TV och TVS verkar därför för att ständigt skydda rätten till sekretess gällande dina personuppgifter enligt rådande lagar och regler. TV och TVS är ansvariga för lagring och behandling av personuppgifter i samband med handel av varor och leverans av tjänster som du som kund tillhandahåller genom TV och TVS.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som på ett eller annat sätt kan kopplas till dig som person. Det kan vara uppgifter som till exempel ditt namn, ditt personnummer eller din e-postadress.

Varför behandlar TV och TVS mina personuppgifter?

TV och TVS registrerar personuppgifter vid korrespondens i syfte att leverera korrekta tjänster och produkter. TVS registrerar dessutom personuppgifter i samband med drift- eller serviceavtal.

Personlig information används för att kunna administrera kundrelationen, genomföra leveranser, försäkra vårt åtagande till dig genom att utföra drift- och servicetjänster, fakturering och till exempel delgivning av nyheter som rör din produkt från TV eller TVS.

Marknadsföring

Om du är, eller på något sätt meddelat att du vill bli, återförsäljare av produkter från TV används dina personuppgifter för att delge dig information om varor och tjänster. Varken TV och TVS sprider personuppgifter vid marknadsföring. TV använder i övrigt telefon, e-post och andra elektroniska kommunikationsmedier för marknadsföring mot återförsäljare. Om du inte vill ta emot denna information kan du närsomhelst avbeställa detta. Om du inte är eller aldrig har varit kund eller återförsäljare kommer vi använda elektronisk marknadsföring, det vill säga skicka nyhetsbrev och liknande, endast om du uttryckligen har samtyckt till detta.

Anställda hos TV och TVS

TV och TVS hanterar nödvändig personlig information om sina anställda för att administrera löner och personalansvar. Detta innebär information som krävs för utbetalning av löner, nivån på lönen, tidsregistrering, skatteprocent, skattehemvist och återbetalning.

Till vilka lämnar vi ut dina personuppgifter?

TV och TV lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part så länge detta inte är explicit godkänt av personen i fråga eller om domstol eller annan myndighet begär informationen från TV eller TVS.

Lagring av personuppgifter

Insamlade personuppgifter lagras eller behandlas så länge ändamålet för vilket uppgifterna inhämtades kvarstår, om inte annat framgår av gällande lagstiftning eller andra regler för verksamheten. I praktiken innebär detta att dina uppgifter kommer att sparas under gällande tid för avtal mellan dig och TVS. Därutöver kan viss information sparas för ytterligare en tid beroende på de bokförings- och arkivregler som gäller för TV och TVS verksamhet. När TV eller TVS inte längre har skäl att lagra personlig information kommer denna information avidentifieras eller tas bort.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar. Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter samt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Har du ett aktivt avtal med TVS ställs dock krav på att vissa personuppgifter lämnats och kan behandlas så att avtalet (från båda parter) kan uppfyllas. Om du vill veta mer eller har invändningar mot TV eller TVS behandling av dina personuppgifter, kan du skriftligen meddela detta till kontakt@topasvatten.se eller kontakta oss på 010 – 146 55 00.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Topas Vatten använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies