Om Topas Vatten

Topas Vatten - en komplett systemleverantör av avloppslösningar för mindre samhällen

Topas Vatten har en teknisk organisation som är anpassad för att ta ett helhetsgrepp kring infrastruktur av avlopp för mindre samhällen. Vi erbjuder lösningar som vi tar ansvar för efter fullgjord leverans i riktiga driftförhållanden. Topas projekterar avloppsnät och reningsverk för att fungera på bästa sätt under verkliga förhållanden. Verksamheten baserar sig på kompetens och utvalda komponenter.

Egen drift- och supportorganisation

Vi utgår från att våra kunder inte är experter på att underhålla en processanläggning, utan erbjuder sedan 2003 drifttjänster. Detta innebär att fastighetsägaren får stöd som kompetensmässigt motsvarar driften av en kommunal anläggning. Med vårt driftavtal tar vi ansvar för anläggningen gentemot myndigheter.

Lösningar för olika behov

Våra avloppsreningsverk är av högsta klass med inbyggt självrenande sandfilter och med tilläggslösningar för fastigheter med högt ställda krav på rening och besvärliga förutsättningar eller markförhållanden.


Topas Vatten - en komplett systemleverantör