Tjänster

LTA och pumpstationer

Vi projekterar och levererar kompletta avloppsnät med tillhörande pumpstationer i samarbete med våra specialister och partnerföretag. Topas Vatten är med hela vägen från projektets startskede och planeringsfas till att vi sköter driften av den färdiga anläggningen.

Vad är LTA?

Förklaring av Lätt Trycksatta Avlopp

LTA är en förkortning av Lätt Trycksatta Avlopp. Eftersom avloppet är trycksatt, räcker det att dra ledningar med smal diameter i ledningsschakt diken som följer markkonturen, helt utan hänsyn till nivåskillnader i terrängen. Självfall behövs bara fram till en pumpstation som sedan trycker in spillvatten i ett ledningsnät. Det betyder att en mycket stor del av kostnaden för det dyra schaktarbetet försvinner. Dessutom blir det möjligt att få avlopp i exempelvis sjönära lägen eller på platser med högt grundvatten där det helt enkelt inte går att få självfall.

justin-kauffman-6Q-Rvj7wYCM-unsplash

Anpassade pumpstationer

Avloppspumpstationer

Vi arbetar med olika typer av pumpstationer beroende på förutsättningarna. Man kan då välja att ha ett kombinerat självfall och tryckavlopp då pumpen klarar större flöden. Pumpstationer är lättåtkomliga för service och pumpen går att underhålla på plats av våra tekniker. Vår driftorganisation har kompetens och erfarenhet av service och underhåll av avloppspumpar.

paul-teysen-VODj-TWKpRA-unsplash sarah-lee-QURU8IY-RaI-unsplash

Pumpstationer och LTA-nät

Projekt med LTA

Här kan du läsa om några exempel på genomförda projekt där vi använt oss av pumpstationer och LTA-nät:

Projektstudie Söderboudd

Gemensamt vatten och avlopp på en skärgårdsö utan bilförbindelse.

Att få vatten i kranen och en spoltoalett på en skärgårdsö kräver mycket planering och logistik. Det är också en utmaning med bergiga markförhållanden som gör det besvärligt att förlägga rör och avloppsanläggning.

Projektstudie Herrvik

Anläggningen på Herrvik på Östergarn består av ett komplett LTA-system med kapacitet för motsvarande 120 hushåll och utgörs av reningsverket Topas 500, ca 40 pumpstationer och ett nio kilometer långt ledningsnät. På ledningsnätet finns idag förutom 40 hushåll även restaurang, fiskrenseri, varvsverksamhet och en gästhamn (mottar även tömning av septitankar från fritidsbåtar) och mer kommer att kopplas till inom kort. Systemets drift sköts av Topas Vatten Service.

Projektstudie Nyhagen

Byggande av VA-lösning som möjliggör samhällsutveckling av Herrviksområdet i Östergarn.

davide-pietralunga-d5n5MTM53o0-unsplash

Kontakta oss

Är du intresserad av ett komplett avloppsnät?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom två dagar.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Topas Vatten använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies