Avlopp som fungerar

Med över 50 år av samlad erfarenhet av lösningar för hantering och rening av avloppsvatten kan vi erbjuda stöd i alla faser av avloppsprojekt. Du behöver inte vara expert. Det är vi.

<h2>Kompakta minireningsverk</h2><p>Godkända för hög skyddsnivå</p>

Kompakta minireningsverk

Godkända för hög skyddsnivå

<h2>Kommunala reningsverk</h2><p>Anpassade och platsbyggda</p>

Kommunala reningsverk

Anpassade och platsbyggda

<h2>Egen Drift & Serviceorganisation</h2><p>Ständigt ronderande servicetekniker</p>

Egen Drift & Serviceorganisation

Ständigt ronderande servicetekniker

Behöver ni nytt enskilt avlopp?
Reningsverk för bad-, disk- och tvättvatten

En lösning för alla

Topas Vatten levererar produkter och tjänster för avloppsanläggningar

från ett till flera hundra hushåll. Vi har lösningar för enskilt hushåll, föreningar, företag och kommuner.