Återförsäljare

Entreprenör

Nicro Entreprenad - Grund och markarbeten i Mälardalen

I Enköping driver Anders Frisell sitt företag sedan många år tillbaka. Uppdrag utförs i hela Mälardalen och även Stockholmsregionen. Kunderna är både små och stora företag som Skanska, AB Frijo och JM, men även privatpersoner. Den huvudsakliga inriktningen är grund- och markarbeten, olika typer av byggnadsarbeten, som till exempel ny- och ombyggnationer, betongarbeten, trappor och bryggor. Anläggningsarbeten och installation av avloppsreningsverk är en betydande del av verksamheten.

”Det är kostnadseffektivt att jobba med reningsverk från Topas. Installationen är okomplicerad och det går snabbt att färdigställa uppdraget. ”

Anders Frisell Nicro Industri

Varför har du valt att arbeta med reningsverk från Topas Vatten?

— När jag började installera minireningsverk åt mina kunder gjorde jag en grundlig marknadsstudie. Jag ville veta vilka reningsverk som var bäst. Jag kom över en omfattande undersökning som Länsstyrelsen hade gjort. Där framgick det tydligt att Topas reningsverk uppnådde de bästa reningsresultaten. 

Undersökningen som Anders Frisell hänvisar till genomfördes 2009 av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Ett 20-tal minireningsverk från olika leverantörer undersöktes och Topas hamnade i topp. Sedan dess har Topas Vatten fortsatt sitt utvecklingsarbeten och kan idag erbjuda avloppslösningar av absolut högsta kvalitet med avseende på miljö och rening.


Anders har lång erfarenhet av att anlägga olika typer av avloppslösningar. Ofta handlar det om att en fastighetsägare har fått ett föreläggande av kommunen. Den gamla avloppslösningen måste bytas ut eftersom den inte längre fyller någon funktion. Kunderna har inte alltid kunskap om vilka lösningar som finns och tänker att de kan anlägga samma som de haft tidigare, till exempel en trekammarbrunn och infiltrationsbädd. Anders erfarenhet är att en sådan lösning blir dyrare i längden eftersom den bör bytas ut vart tionde år och eftersom massorna som grävs ut måste deponeras som miljöfarligt avfall. Dessutom finns det alltid en risk att avloppsvattnet rinner rakt ut i grundvattnet. 

— Deponiavgifterna är höga och det blir mycket pengar om man grävt ut 50 ton. Det är alltid bättre att installera ett minireningsverk från Topas, både av kostnadskäl och för miljön.


Kostnadseffektivitet är en annan viktig anledning till att Nicro Entreprenad väljer minireningsverk från Topas Vatten.

— Det smidiga formatet gör att det går snabbt att installera reningsverket. Alla delar och reningssteg är inbyggda i en rektangulär box. Installationshöjden är enkel att justera och placeringen av reningsverket kräver inte supernoggrannhet med vattenpass. Jag förbereder en schaktgrop och sen är det bara att lyfta ner reningsverket. Snabbt och enkelt!
”Det är en härlig känsla att kunna överlämna ett nyinstallerat reningsverk från Topas när jag vet att resultatet blir så bra.”

Anders Frisell Nicro Industri

Se flera Kundcase

Se alla kundcase
Herrvik

Samfälligheter

Byggande av VA-lösning möjliggör samhälls- utveckling av Herrviks- området i Östergarn

Topas vattenrening_Åke_Åsättra_2

Enskilda hushåll

Problemfri drift i 19 år - minireningsverk som delas av två familjer

Svensk skogssjö

Samfälligheter

Gemensamt vatten och avlopp på en skärgårdsö utan bilförbindelse

Nyhagen-2

Samfälligheter

VA-lösning för Östra Gotland med återanvändning av renat vatten

Svensk strand_web

Enskilda hushåll

Minireningsverk i Kalvsvik - från tillståndsansökan till installation och service

Våg i havet_web

Enskilda hushåll

Kompakt avloppslösning till familj boende i Värmdö kommun

Stockholms skärgård

Enskilda hushåll

Enskilt avlopp på ö i Stockholms skärgård

Kil Hörnbo_Topas reningsverk_3

Samfälligheter

Avloppsreningsverk för samfällighet utanför Uppsala

TA5

Återförsäljare

TA Teknik AB - Markarbeten och avloppsteknik på Värmdö

NICRO3

Återförsäljare

Nicro Entreprenad - Grund och markarbeten i Mälardalen

DJURO3

Återförsäljare

Djurö Grävmaskiner - Erfarenhet från hundratals enskilda avlopp

LANDFJARDEN2

Återförsäljare

Landfjärdens Entreprenad AB - Specialister på arbeten i skärgården

SATRA1

Företag

Ny avloppsanläggning för ett mindre samhälle

gripensnäs1

Samfälligheter

Hög kundnöjdhet genom hög noggranhet

IMG_20201116_133034

Kommuner

Projektstudie Vireda

IMG_20201217_121326

Kommuner

Projektstudie Skjollsta

Lövsättra IMG_20200624_162047

Kommuner

Projektstudie Roslagsvatten

20200908_101232

Kommuner

Projektstudie Lakvattenrening

TOM handhållen forshälla

Kommuner

Projektstudie Västvatten

rosättra

Företag

Seglingsglädje och kvalitet från ett av Sveriges äldsta varv

IMG_0522

Företag

Miljövänlig avloppslösning på totalentreprenad

örätt7

Företag

Restaurang och färdiglagad mat från Stockholms skärgård

IMG_6427

Enskilda hushåll

Kretsloppsanpassad avloppslösning i skärgårdsmiljö

IMG_0756

Enskilda hushåll

Bergs Drömkåk installerar minireningsverk

IMG_1470-1124626281

Samfälligheter

Ny avloppsanläggning i känsligt Natura 2000-område

IMG_5300_edit

Samfälligheter

Avancerad avloppslösning skyddar miljön i naturreservat

Se alla kundcase

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Topas Vatten använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies