Projektering

Topas Vatten projekterar avloppsnät och reningsverk för att fungera på bästa sätt även under verkliga förhållanden d.v.s. i drift.

topas-systemleverantorStrategisk del

Vi utgår från de lokala förutsättningarna och börjar med en strategisk del där man väljer mellan olika angreppssätt för att få den mest effektiva lösningen. Där kan man pröva olika placeringar av reningsverk och val av utsläppspunkter baserade på geologiska undersökningar. Här görs även val av olika dragningar av ledningsnät och anslutningar till fastigheter och verksamheter såsom restauranger, industrier och dylikt. Vi värderar också hur anläggningen kommer att fungera i driftsituation med åtkomlighet och logistik.

För genomförande

När alla vägval är gjorda görs en projektering för genomförande och budget. I denna del görs dimensionering av reningsverket samt systemberäkningar av eventuella pumpstationer samt rörsystemet. Vi gör också en uppskattning av driftkostnader för hela området.

Bergs drömkåk väljer minireningsverk
Aktuella projektstudier