Projektering

Projektera avloppsreningsverk

Topas Vatten har all kompetens för att projektleda, assistera planering och hjälpa till under VA-utredning för såväl enskilda avlopp som stora avloppsanläggningar. Vi projekterar avloppsnät och reningsverk för att fungera på bästa sätt under verkliga driftförhållanden.

Planera avloppslösning - strategisk del

Vi utgår från de lokala förutsättningarna och börjar med en strategisk del där man väljer mellan olika angreppssätt för att få den mest effektiva lösningen. Där kan man pröva olika placeringar av reningsverk och val av utsläppspunkter baserade på geologiska undersökningar. Här görs även val av olika dragningar av ledningsnät och anslutningar till fastigheter och verksamheter såsom restauranger, industrier och dylikt. Vi värderar också hur anläggningen kommer att fungera i driftsituation med åtkomlighet och logistik.

Topas_grafik_surran_test

Noggrann dimensionering

När alla vägval är gjorda görs en projektering för genomförande och budget. I denna del görs dimensionering av reningsverket samt systemberäkningar av eventuella pumpstationer samt rörsystemet. Vi gör också en uppskattning av driftkostnader för hela området.

thisisengineering-raeng-oqQu7qjXWRk-unsplash

Vi levererar anläggningar efter era behov

Vi har levererat anläggningar på Totalentreprenad med projektledning till både föreningar, enskilda kunder och inte minst till kommuners tekniska förvaltning. Vill ni ha en dialog med några referenspersoner kan ni kontakta oss. Vi kan åta oss hela projektet eller delar av det beroende på era behov.

Läs vidare eller ring oss så hjälper vi er med en lösning som passar er!

Grupp med vita hus

Hållbara avloppsalternativ

När man skall anlägga en anläggning för avloppsvatten är det viktigt att lösningen harmoniserar med naturens förutsättningar på plats. Det kan vara val av recipient, markens förmåga att ta emot vatten, omgivande vattenbrunnar och liknande. En sådan geoteknisk analys kan leda till ett val av möjliga tekniska lösningar såsom ett avloppsreningsverk och utformning av efterbehandling/efterpolering av det renade vattnet.

Klarblått vatten

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Topas Vatten använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies