För kommuner och VA-aktörer

Avloppsreningsverk för kommuner & VA-aktörer

Topas Vatten levererar heltäckande avloppssystem till kommunala aktörer över hela Sverige.

Avloppsreningsverk i hela landet

Pålitliga avloppsreningsverk för kommuner

Topas Vatten är en komplett systemleverantör av avloppslösningar till kommunala VA-huvudmän. Våra kommunala avloppsreningsverk finns idag på ett tjugotal platser i hela landet - det minsta är dimensionerat för några få hushåll och det största för flera tusen personekvivalenter.

Grupp med vita hus Hus i solnedgång

Ramleverantör till Sinfra

Sinfra är en nationell inköpscentral som genom hållbara upphandlingar upprättar ramavtal med leverantörer inom olika teknikområden. Under 2023 genomfördes en upphandling avseende Små reningsverk. Endast ett begränsat antal företag uppfyllde högt ställda kriterier ur tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Topas Vatten AB är ett av dem.

Läs mer
Sinfra stämpel färg

Kommunala avloppsreningsverk från Topas Vatten

Fördelar

  • Topas kan ta ansvar för helheten; projektering, dimensionering och installation
  • Färdiga moduler eller platsbyggda systemlösningar för specifika behov
  • Avloppsreningsverk med inbyggt slamflyktsskydd
  • Patenterade säkerhetsfunktioner
  • Mekanisk, biologisk och kemisk rening
  • Uppfyller de strängaste utsläppskraven med god säkerhet 

  • Skalbara lösningar som kan byggas ut efter behov

  • Uppkoppling till överordnat system för övervakning och styrning

  • Rikstäckande serviceorganisation

  • Snabb tillgång till reservdelar

sarah-lee-QURU8IY-RaI-unsplash

Trygg VA-drift

En komplett systemleverantör av avloppslösningar

Topas Vatten har levererat och ansvarat för driften av reningsverk i över 20 år. Våra avloppsreningsverk är idag högt respekterade hos kommunala VA-huvudmän och miljöförvaltningar, bland annat tack vare den dokumenterat mycket höga reningsgraden och driftsäkerheten. Topas Vatten har kompetens och erfarenhet av hela VA-processen och vår organisation är anpassad för att ta ett helhetsgrepp kring all infrastruktur för avlopp som behövs i mindre samhällen.

utan hanna

Totalentreprenad

Vårt erbjudande till kommunala VA-huvudmän

Topas Vattens erbjudande till kommunala VA-huvudmän omfattar bland annat ny- och ombyggnationer av avloppsreningsverk, LTA-system och pumpstationer, teknikbyggnader samt rivningsarbeten. Våra kommunala uppdrag utgår ofta från en upphandling med ABT 06 som grund.

Topas Vatten utför totalentreprenader för kommunala VA-huvudmän där vi utför VA-utredningar, projekterar, dimensionerar och bygger nyckelfärdiga avloppsreningsverk i samverkan med beställaren. Vi utför även delentreprenader, teknikleveranser, utbildningar samt drifttjänster efter leverans.

Strikt rening

Effektiva avloppsreningsverk med högsta reningsgrad

Topas Vattens avloppsreningsverk finns i färdiga moduler men vi platsbygger även reningsverk enligt våra kommunala VA-huvudmäns kravspecifikationer. Alla reningsverk från Topas Vatten klarar de strängaste reningskraven som finns idag. De kan anpassas till lokala krav och förutsättningar, till exempel till hårdare alternativt lättare belastat vatten, när koncentrationer av BOD är hög i förhållande till flöde, när avloppsvattnet mest består av toalettvatten i förhållande till övrigt BDT-vatten eller vid till exempel restaurangverksamhet. Topas Vattens avloppsreningsverk är konstruerade för att ha flexibiliteten att kunna möta framtida teknikutveckling och krav på rening.

iStock-995213058 (2)

Slamsäker teknik

Patentskyddade säkerhetsfunktioner

Inbyggda säkerhetsfunktioner förhindrar slamflykt som orsakas av kraftigt inläckage och den patentskyddade dekanteringen av renat vatten säkerställer att flytslam inte följer med ut med det renade vattnet. Moderna styr- och reglersystem bevakar driften och ger drifttekniker en lättöverskådlig virtuell bild över anläggningarnas status. Överordnade system kan kopplas in för övervakning, kommunikation och styrning på distans. Våra avloppsreningsverk kan enkelt anpassas till att vara självförsörjande på elektricitet med till exempel solceller och energilagring.

Läs mer om våra kommunala VA-projekt

Under de senaste åren har vi genomfört flera framgångsrika projekt åt kommunala VA-huvudmän. Här kan du läsa mer om några av dem:

Lövsättra och Västersjö, Vallentuna och Knivsta kommun

Två nya avloppsreningsverk åt Roslagsvatten efter upphandling enligt ABT 06.
Det inkluderade även 5 års drift, provtagning, uppfyllande av reningskrav och krav på hygienisering av det renade vattnet.

Skredsvik och Forshälla, Uddevalla kommun

Två nya reningsverk åt Västvatten. Inkluderade även styr- och reglersystem samt möjlighet att övervaka på distans.

Herrvik, östra Gotland

Samarbete mellan kommunal VA-aktör och privat verksamhet för att bygga nytt avloppsreningsverk, ledningsnät samt vattenförsörjning.

Nyhagen, östra Gotland

Ett nytt avloppsreningsverk som även inkluderade en lösning för att återanvända renat vatten till bevattning i jordbruket.

Snabb VA-Service

Egen driftorganisation med ronderande tekniker

Topas Vatten har en egen drift- och supportorganisation med personal som är specialister på avloppsreningsverk och pumpstationer. Tillsammans har vi mer än 150 års samlad erfarenhet av lösningar och tekniskt underhåll inom hantering av avloppsvatten. Våra tekniker är tillgängliga över hela landet där de ronderar mellan olika anläggningar. Med ett avancerat stödsystem för planering och logistik utförs planerad service, förebyggande underhåll samt process- och funktionskontroller.

Om en anläggning larmar kan våra tekniker snabbt rycka ut för att felsöka och avhjälpa situationen. Topas Vattens drift- och serviceorganisation är en mycket attraktiv lösning för kommuner som ser kostnadseffektiva fördelar i att själva inte behöva upprätthålla en organisation med den specialistkompetens som kan behövas om något oförutsett skulle inträffa.

installationspuff

Kontakta oss

Vill du veta mer om Topas Vatten och våra kommunala avloppslösningar?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom två dagar.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Topas Vatten använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies