Topas Vatten ramavtalsleverantör till Sinfra

Sinfra är en nationell inköpscentral som genom hållbara upphandlingar upprättar ramavtal med leverantörer inom olika teknikområden. Under 2023 genomfördes en upphandling avseende Små reningsverk. Endast ett begränsat antal företag uppfyllde högt ställda kriterier ur tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Topas Vatten AB är ett av dem.

iStock-469297838

Topas Vatten AB tecknar ramavtal med SINFRA, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur E.F.

Topas Vatten AB är väletablerat inom segmentet små reningsverk för mindre samhällen, samfälligheter mm och har levererat ett stort antal anläggningar till bland annat kommunala huvudmän. Samarbetet med SINFRA erbjuder möjligheter till ett tätare samarbete med de aktörer som har behov av våra lösningar i det här segmentet. Det förenklar för såväl oss som leverantör som för våra kunder att gemensamt diskutera fram lösningar och driva projekt som syftar till att minska klimatavtrycket från omoderna avloppsanläggningar runt om i landet och reducera näringsutsläppen i våra sjöar och vattendrag.

För oss är ett ramavtal med SINFRA en viktig milstolpe i vår verksamhet och det stärker ytterligare vår kontakt till ett för oss viktigt kundsegment. Våra tekniska lösningar erbjuder ett kostnadseffektivt sätt att effektivt rena avloppsvatten från områden som ligger långt ifrån de centrala reningsverken. Kostnaden för att förlägga VA-ledningar långa sträckor är stor och ofta kan det också finnas begränsningar i de centrala reningsverkens kapacitet. Då kan en lösning med en mindre lokal reningsanläggning vara ett mycket attraktivt alternativ, såväl ur kostnads- som miljöperspektiv” säger Topas Vatten AB:s VD Magnus Söder.

Topas Vatten AB ser med spänning fram emot samarbetet med SINFRA och de ökade möjligheter som öppnas att tillsammans med kunderna arbeta fram moderna effektiva lösningar för avloppsrening och därmed bidra till en bättre miljö för såväl människor som övrigt naturliv.

För mer information kontakta kontakt@topasvatten.se

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Topas Vatten använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies