Unikt system på Gotland tar vara på varje vattendroppe

Topas Vattens lösning på Östergarn (Gotland) uppmärksammades med ett helt uppslag i DN 30/6. VA-systemet är unikt i den mening att man använder det renade avloppsvattnet för bevattning av odlingar - en tillgång för östra Gotland där man har akut vattenbrist. Missade du artikeln så finns den att läsa i PDF-format här!

Följ gärna länken "Projektstudie Nyhagen" för mer detaljer om anläggningen.

DN - Unikt system på Gotland tar vara på varje vattendroppe - 1/7 2017

Behöver ni nytt enskilt avlopp?
Topas reningsverk och ledningsnät för 120 hushåll igång i Herrvik