Exempelanläggningar LTA

Topas Vatten projekterar och driftar anläggningar av olika typer och storlekar.

Herrvik

Anläggningen på Herrvik på Östergarn består av ett komplett LTA-system med kapacitet för motsvarande 120 hushåll och utgörs av reningsverket Topas 500, ca 40 pumpstationer och ett nio kilometer långt ledningsnät. På ledningsnätet finns idag förutom 40 hushåll även restaurang, fiskrenseri, varvsverksamhet och en gästhamn (mottar även tömning av septitankar från fritidsbåtar) och mer kommer att kopplas till inom kort. Systemets drift sköts av Topas Vatten Service. Läs mer här!

För fler projekt, tryck på länken "Aktuella projektstudier" här intill!

Aktuella projektstudier