Exempel på avloppsanläggningar

Topas Vattens reningsverk renar idag avloppsvatten från över 3600 fastigheter över hela Sverige

Evlinge ridskola - Saltarö

Evlinge 026_Fotor

Värmdö kommun beställde ett reningsverk till Evlinge ridskola som installerades under sommaren 2015. Det består av en Topas 80 med kapacitet att rena vatten från upp till 17 hushåll.

Unikt system från Topas räddar skörden