Exempel på avloppsanläggningar

Topas Vattens reningsverk renar idag avloppsvatten från över 3600 fastigheter över hela Sverige

Evlinge ridskola - Saltarö

Evlinge 026_Fotor

Värmdö kommun beställde ett reningsverk till Evlinge ridskola som installerades under sommaren 2015. Det består av en Topas 80 med kapacitet att rena vatten från upp till 17 hushåll.