entreprenor-hemsida

Entreprenör

För att du som entreprenör ska känna trygghet slutar ditt ansvar efter
grävning, montering och installation.

När entreprenaden är klar tar Topas Vatten över driften av anläggningen. Serviceavtalet bör vara påskrivet och mottaget av oss. Kontakta därefter din närmaste serviceregion för driftsättning. Helhetslösningen ger en total trygghet för dig och din kund.

Verksamheten i Topas Vatten kretsar kring vårt driftbolag. Kompetensen är baserad på avloppsanläggningar i verklig drift. Tekniker ronderar och utför planerad service, vid ett larm är de alltid snabbt på plats. Därefter fortsätter den planerade servicen.

Topas Plusverk introducerades 2012. Sedan 2003 har Topasanläggningar levererats till över 3 600 hushåll i Sverige. Då är även de större anläggningarna inräknade. Modeller finns för ett hushåll upp till 600 hushåll. Grunden till Topastekniken säljs i många länder och har utvecklats sedan 1990.

Varför välja Topas?

  • Ett reningsverk från Topas är smidigt då alla delar och reningssteg finns inbyggda i verket
  • Tekniken ersätter kostsamma markbäddar och hantering av kalkmaterial
  • Lågbyggt inlopp - reningsverket tillåter olika inloppshöjder beroende på hur förhållandena ser ut
  • Inga rörliga delar
  • Reningsverket har dokumenterad förmåga att klara långa driftuppehåll
  • Topas garanterar funktion på anläggningen under hela året
Topas Plus 10 med hus och singelbädd

 

Kontakta oss gärna om du vill veta mer. Se länkar till ritningar och grävinstruktioner.

Installation av reningsverk - Evlinge