Avlopp som fungerar

Med över 50 år av samlad erfarenhet av lösningar för hantering och rening av avloppsvatten kan vi erbjuda stöd i alla faser av avloppsprojekt. Du behöver inte vara expert. Det är vi.

<h2>Kompakta minireningsverk</h2><p>Godkända för hög skyddsnivå</p>

Kompakta minireningsverk

Godkända för hög skyddsnivå

<h2>Kommunala reningsverk</h2><p>Anpassade och platsbyggda</p>

Kommunala reningsverk

Anpassade och platsbyggda

<h2>Egen Drift & Serviceorganisation</h2><p>Ständigt ronderande servicetekniker</p>

Egen Drift & Serviceorganisation

Ständigt ronderande servicetekniker

Behöver ni nytt enskilt avlopp?
Bergs drömkåk väljer minireningsverk

En lösning för alla

Topas Vatten levererar produkter och tjänster för avloppsanläggningar

från ett till flera hundra hushåll. Vi har lösningar för enskilt hushåll, föreningar, företag och kommuner.