Topas Vatten bäst i Länsstyrelsernas test

Ett antal minireningsverk är testade i en oberoende undersökning gjord 2007 av Länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Rapporten presenterades 2009 och visar att Topas Vattens reningsverk presterar allra bäst reningsresultat av de anläggningar som testades.

prov mot sjö

Våra reningsverk med driftavtal upprätthåller låga värden även i den dagliga driften. I länsstyrelsernas utvärdering presterade Topas Vattens minireningsverk på bästa sätt. I denna test skedde provtagning på små reningsverk i drift hos privata användare (resultaten finns på sida 23 och framåt).


Länsstyrelsernas stora test av minireningsverk

Tryck på länken ovan för att ta del av hela rapporten.

Minireningsverk finns i många varianter och från många tillverkare. Kommunala myndigheter kan ha svårt att besluta om vilka anläggningar de skall godkänna eftersom det saknas kunskaper om vilka anläggningstyper som fungerar tillfredsställande.

Denna undersökning syftar till att undersöka om små enskilda avloppsanläggningar, i det här fallet minireningsverk, lever upp till kraven som lagstiftningen och Naturvårdsverket ställer på rening av avloppsvatten. För att uppnå detta syfte har utgående vatten från ett stort antal minireningsverk samlats in, analyserats med avseende på BOD7, totalfosfor, totalkväve, ammoniumkväve, E. coli samt koliforma bakterier, och utvärderats med avseende på reningseffekt. Ägarna till anläggningarna har också fått svara på ett antal frågor i en enkät, för att kunna underlätta utvärderingen av resultaten. 

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Topas Vatten använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies