Reningsverk för bad, disk och tvättvatten

Topas Vatten introducerar reningsverk för BDT-vatten för kretsloppsanpassade avlopp. Reningsverken är baserade på MBBR-teknik och tillverkas i storlekar från ett hushåll upp till mindre samhällen.


Topas BDT är byggd för att rena avloppsvatten från bad-, disk- och tvättvatten (BDT), ett avloppsvatten som har låg andel mikroorganismer jämfört med avlopp som även innehåller toalettvatten. Reningsverket är kompletterat med en biobädd med plastkroppar, som har en stabilare funktion vid låg mikrobakteriell belastning. Reningsverket är hybrid MBBR och processen har även en del som arbetar med aktivt slam.

Topas BDT 5 - för ett hushåll

  • Kompakt och platsbesparande
  • Kräver ingen markbaserad rening
  • Lätt att installera - endast 1,3m totalhöjd!
  • Inga rörliga delar
  • Minimala skötselbehov


Topas BDT har låg slambildning jämfört med ett vanligt reningsverk och underhåll kan enkelt skötas av fastighetsägaren, framför allt på den minsta storleken. Tillgång till Topas Vattens serviceorganisation finns vid behov, vilket ger ägaren en trygg tillvaro.

Topas BDT-reningsverk passar bra i olika applikationer!

  • Kretsloppssystem där man separerar WC-vatten och BDT-vatten
  • Skärgårdsapplikationer med fritidsbelastning där konventionell slamtömning saknas
  • Särskilt utformad modell för framtida uppgradering till Topas Plus med WC (beställs på begäran)

Topas Vatten bygger även BDT-reningsverk i större storlekar och dimensionerar efter behov och specifik belastning. Standardstorlekar för två och tre hushåll kommer snart! Kontakta oss för mer information!


Unikt system från Topas räddar skörden