Produkter LTA

Genom vårt samarbete med Xylem har vi glädjen att erbjuda marknadens bästa helhetslösning i de fall anläggningsägaren har behov av såväl reningsverk, LTA-pumpar och effektiva VA-rör.


Komplett system för VA

Topas använder och arbetar med moderna system för förläggning av vatten- och LTA-nät. Vi anpassar alltid teknik efter ett projekts förutsättningar vilket kan resultera i djupförlagda ledningar eller isolerrör baserad på teknik för transport av fjärrvärme. Dessa ledningar har isolering av högsta klass och har dessutom en tålig mantel och klarar därför av att placeras direkt på berg. Detta i kombination med att manteln är vattentät gör att man behåller den värme som spillvattenledningen ger. VA-rören går att förlägga grundare, vilket innebär att det blir mindre åverkan vid grävning. Redan vid ca 80 cm djup erhåller man frostfria förhållanden och en betydligt lägre energikostnad än med existerande system.

Låg byggkostnad

Att förlägga denna typ av rör går snabbt och kräver inte sand vid fyllning och återställning. Ytterhöljet är stryktåligt med en kraftig mantel och man kan förlägga rör även i bergig miljö. Byggkostnaden blir lägre eftersom man relativt sett förlägger grundare och det går att återställa med befintliga massor.

eltasdragning_small

Elektriska system och larm

Rörnätet kan vid behov levereras med självreglerande värmekabel och läckageindikator. Värmekabeln är självbegränsande vilket innebär att den varierar sin effekt beroende på omgivningstemperatur, för varje millimeter. Effekten sänks vid partier med högre temperatur och tvärtom vid sjunkande temperatur. Sträckor som ligger lite ytligare eller av någon anledning är sämre isolerade och kräver mer effekt för att hållas rostfria för en högre effekt från värmekabeln. Det säkerställer att risken för frysning minskar. På sträckor som har lägre effektbehov pga värme från avlopp, sol och andra värmekällor ger värmekabeln mindre effekt och sparar energi.

Systemet kan även utrustas med ett larmsystem för detektering av läckage i rören. Syftet är att detektera och lokalisera fukt i rörens isolering. Detta ger ett kostnadseffektivt och lättanvänt verktyg för att övervaka och felsöka ledningarna under hela deras livslängd. Vid tillverkning monteras larmkabeln direkt mot mediaröret - en snabb och enkel hantering. Även i skarvar och avgreningar i fält förläggs kabeln direkt mot mediaröret. Kabelns speciella konstruktion medger att inpedansförändringar från våt isolering kan detekteras även om kabeln är isolerad utefter hela rörlängden.

Larmkabeln övervakas via en larmenhet som kontinuerligt sänder information. Om ett larm detekteras kan systemet med stor precision visa var på röret det detekterar fukt. Detta gör att man direkt kan börja felsöka på rätt ställe i ledningsnätet.

Pumpstationer

Topas Vatten arbetar i huvudsak med centrifugalpumpar från Xylem (Flygt). Vanligast är villapumpar, alltså en pumpstation avsedd för en fastighet. Det finns dock större flerfamiljs-modeller som tar emot spillvatten från flera hushåll.

Compit_DXG_plus.jpg

En nyhet är Flygt DXG plus, en förkonfigurerad pump som erbjuder snabb driftsättning och tillförlitlig pumpning.

Topas Vatten erbjuder även drift- och serviceavtal på alla ingående delar i en anläggning. Läs mer här.


Installation av reningsverk - Evlinge