projektering-hemsida

Planering och projektering av avloppsnät

Att planera och bygga ett VA-nät innebär ett samspel med många komponenter och specialistfunktioner. Topas Vatten har en teknisk organisation som är anpassad för att ta ett helhetsgrepp kring infrastruktur av avlopp för mindre samhällen.

Topas Vatten är med hela vägen från projektets startskede och planeringsfas till att vi driftar den färdiga anläggningen. Projektering i LTA-nät innebär bland annat att vi gör en situationsplan på hela ledningsnätet. Detta innebär att man ritar ut nätet med hänsyn till behoven och de lokala förutsättningar som råder, utför systemberäkningar (beräkningar av flöden) och dimensionerar efter dessa.

När det behövs kan vi även gå in och göra totalentreprenad på ett projekt.
Topas reningsverk och ledningsnät för 120 hushåll igång i Herrvik
Unikt system från Topas räddar skörden