Tillstånd och dimensionering

Rätt placering, dimensionering och tillstånd är viktiga nycklar i planeringen av en avloppsanläggning.

En avloppsanläggning kräver alltid ett tillstånd från tillsynsmyndigheten. Ett underlag för ett tillstånd bör omfatta beskrivning av förutsättningar för att hantera avlopp på den egna fastigheten samt val av teknisk lösning. Ofta ställs det krav på förslag och egenkontrollprogram. En sådan kallas för VA-utredning men fungerar också som en förstudie och underlag för bygg- eller gräventreprenören.

Vi deltar ofta i planeringsarbetet för bland annat enskilda avlopp tillsammans med konsulter och vi erbjuder också projektledning där vi håller ihop arbetet och alla kontakter med myndigheter, byggare och konsulter. Vi dimensionerar anläggningar för restauranger, pensionat, skolor och liknande där man beräknar belastningen utifrån andra förutsättningar än pE (personekvivalenter). Markförhållanden och fastighetens omgivning med grannfastigheter, dricksvattenbrunnar och myndighetens krav är typiska faktorer som ger förutsättningar till olika tekniska lösningar.

Behöver ni bollplank i era funderingar går det bra att kontakta oss för att diskutera era specifika förutsättningar.

Reningsverk för bad-, disk- och tvättvatten
Aktuella projektstudier