Att planera en avloppslösning

Topas Vatten har all kompetens för att projektleda, assistera planering och hjälpa till under VA-utredning för såväl enskilda avlopp som stora anläggningar.

projektering-hemsida

När man skall anlägga en anläggning för avloppsvatten är det viktigt att lösningen harmoniserar med naturens förutsättningar på plats. Det kan vara val av recipient, markens förmåga att ta emot vatten, omgivande vattenbrunnar och liknande.  En sådan geoteknisk analys kan leda till ett val av möjliga tekniska lösningar såsom ett avloppsreningsverk och utformning av efterbehandling/efterpolering av det renade vattnet.

Ett avloppsreningsverk är en processanläggning oftast med både ett biosteg och ett kemiskt steg. Hur klarar dessa ett långt driftsuppehåll på en fritidsbostad?

Vad bör man tänka på när man väljer ett avloppsreningsverk?

Vi har levererat anläggningar på Totalentreprenad med projektledning till både föreningar, enskilda kunder och inte minst till kommuners tekniska förvaltning. Vill ni ha en dialog med några referenspersoner kan ni kontakta oss. Vi kan åta oss hela projektet eller delar av det beroende på era behov.

Läs vidare eller ring oss så hjälper vi er med en lösning som passar er!

Bergs drömkåk väljer minireningsverk