Miljö och certifikat

Vi tål att utvärderas!

CE-dokument över EN12566-3

Topas Vattens avloppsreningsverk är CE-märkta. Märkningen finns att ladda ner här.

vattenprov

Klassade för hög skyddsnivå

Tekniken är utvecklad (och utvecklas ständigt) genom den kompetens vi har ur den dagliga driften av hundratals minireningsverk samt flera stora anläggningar utspridda i hela landet. Anläggningarna klarar hög skyddsnivå, har fullkomligt skydd mot slamflykt och passar därför utmärkt på ställen där särskilt höga utsläppskrav råder.

Ett antal reningsverk är testade i en oberoende undersökning gjord 2007. Våra reningsverk med driftavtal upprätthåller låga värden även i den dagliga driften. I länsstyrelsenas utvärdering presterade Topas Vattens avloppsreningsverk på bästa sätt. I denna test skedde provtagning på reningsverk i drift hos privata användare (resultaten finns på sida 23 och framåt). Se länkarna till höger.

Reningsresultat

Topas Plus

Naturvårdsverkets krav

BOD7

99 %

90 %

Fosfor

99 %

90 %

Kväve

>70 %

50 %

Reningsresultat för Topas avloppsreningsverk utan markbädd

Installation av reningsverk - Evlinge