GSM-larm

För extra säkerhet ingår alltid ett GSM-larm som standard i reningsverkets styrnings- och övervakningscentral.

bonnel-ventiler

Alla våra reningsverk har en operatörspanel som bland annat varnar vid och visar eventuella driftstörningar. Även utan att lyfta på locket kan man se att reningsverket vill meddela något genom en larmlampa placerad utanför. Vid allvarligare larm ljuder även en larmsignal från reningsverkets styrenhet.

Utöver detta skydd finns alltid en GSM-modul monterad i alla våra reningsverk på marknaden idag. Huvudsyftet med denna är att direkt få reda på om och när reningsverket larmar samt för vad. Vid larm skickar enheten ett textmeddelande (SMS) till förvalda nummer. Den möjliggör även avläsning av viktiga parametrar från och till en telefon. Det gör att man i realtid känner till reningsverkets status och direkt kan bedöma om och i så fall vilken åtgärd behövs. Det går utmärkt att ha flera mottagare anslutna så att exempelvis både du själv och Topas Vatten Service kan hålla er uppdaterade med driftinformation.

Har ett lite äldre reningsverk utan förmonterat GSM-larm går det utmärkt att eftermontera på befintliga reningsverk.

Topas reningsverk och ledningsnät för 120 hushåll igång i Herrvik