GSM-larm

För extra säkerhet kan man välja att installera ett GSM-larm i reningsverkets styrnings- och övervakningscentral.

bonnel-ventiler

Alla våra reningsverk har en operatörspanel som bland annat varnar vid och visar eventuella driftstörningar. Även utan att lyfta på locket kan man se att reningsverket vill meddela något genom en lysdiod placerad utanför. Vid allvarligare larm ljuder även en larmsignal.

Utöver detta skydd kan man välja att installera en GSM-modul. Huvudsyftet med denna är att direkt få reda på om och när reningsverket larmar samt för vad. Vid larm skickar enheten ett textmeddelande (SMS) till förvalda nummer. Den möjliggör även avläsning av viktiga parametrar från och till en telefon. Det gör att man i realtid känner till reningsverkets status och direkt kan bedöma om och i så fall vilken åtgärd behövs. Det går utmärkt att ha flera mottagare anslutna så att exempelvis både du själv och Topas Vatten Service kan hålla er uppdaterade med driftinformation.

Det går utmärkt att eftermontera GSM-larm på befintliga reningsverk.

Behöver ni nytt enskilt avlopp?
Installation av reningsverk - Evlinge