Enskilt avlopp

Godkända minireningsverk anpassade från ett hushåll upp till flera hundra.

Behöver du anlägga eller bygga nytt avlopp för din fastighet?

Topas Vatten har högpresterande avloppsreningsverk för ditt enskilda avlopp. En enhet processar avloppsvatten från WC samt bad-, disk- och tvättvatten, BDT. Våra reningsverk har lång livslängd tack vare material, teknik och driftsorganisation.

Topas Plus 10 med hus och singelbädd


Garanti

Processgaranti och funktionsgaranti gäller så länge fastigheten har driftavtal med Topas. Servicetekniker har schemalagda servicetillfällen på varje anläggning och vid akut behov kan de snabbt rycka ut och åtgärda eventuella driftstörningar. Topas driftsorganisation säkerställer att funktionen är anpassad för dig i verkliga situationer. Vi har även Ö-service med fullutrustad verkstadsbåt.

servicebesök-minireningsverk

En servicetekniker från Topas Vatten Service utför schemalagd service på ett minireningsverk för ett hushåll. I bilden tas vattenprover för att säkerställa kvalitén på det renade vattnet från reningsverket.


Tekniken

Inga rörliga delar finns och alla separata kamrar i reningsverket är väl synliga för smidig åtkomst till underhåll och service. Topas renar med biologisk rening, kemisk rening och sandfilter. Allt är inbyggt och tekniken ersätter efterbehandling efter reningsverket i form av exempelvis kostsamma markbäddar och hantering av kalkmaterial. UV-filter finns som tillval för att ta bort restbakterier och skydda ditt och omgivningens grundvatten.

modell-ovan

Topas minireningsverk sett ovanifrån.


Säkerhet

Topas Plus minireningsverk är certifierade enligt CE/EN-12566-3 2014 och klarar alltid Hög Skyddsnivå och Högt Smittskydd. Dessutom är reningsverket byggt för 100% skydd mot slamflykt, inget slam följer med ut i marken. Larmfunktion med GSM-enhet finns som tillval.

Topas fungerar utmärkt även för sommarstugan på grund av tolerans av extremt ojämn belastning utan att ge avkall på reningsgrad. Anläggningarna klarar även att stå obelastade under långa tider.

Välj mellan kommunal slamsugning eller egenkompostering av slam.

Vi kan hjälpa till med allt från att söka tillstånd hos kommunen till planering på fastigheten.