Driftsättning

Driftsättning innebär uppstart av en anläggning. Detta görs av våra servicetekniker och ingår i första årets driftavtal.

Under driftsättningsperioden etableras en stabil biologisk process. Dosering av fällningskemikalier* anpassas till den rådande belastningen/behovet med upprepade mätningar med fältinstrument. Sandfiltret kopplas in när den biologiska processen är igång och slammet sjunker och separerar från vattenfasen. Även utbildning av verksamhetsutövaren sker.

 *Det är relativt kostsamt, i både reningsresultat och ekonomi, att överdosera fällningskemikalier. Möjligheten att anpassa doseringen till belastning är därför viktig.