Drift & service

Topas Vatten bygger på en idé om att själva avloppsanläggningen och driften av den hänger ihop så att du slipper oroa dig om anläggningens funktion.

bonnel-ventiler

Välkommen till "livet efter köpet"

Att skaffa ett eget avloppsreningsverk kan vara som ett lotteri. Eller så kan det vara ett säkert köp. Topas Vattens filosofi är att du såväl som fastighetsägare, installatör eller kommunal miljöinspektör ska känna trygghet både vid köpet och under hela drifttiden. Målsättningen är att du inte ska uppleva någon skillnad mot att ha kommunalt avlopp.

När ett reningsverk är installerat ska din insats vara minimal. Därför erbjuder vi driftavtal som ger dig Topas Vattens process- och funktionsgaranti. Det innebär bland annat att våra servicetekniker besöker anläggningen upp till tre gånger per år för att kontrollera utrustning, process, ta prover och åtgärda avvikelser.

Din uppgift blir att visuellt kontrollera vattnet och slammets kvalitet och eventuella larm. Om något avviker kontaktar du Topas Vattens driftorganisation och får hjälp på plats eller via telefon.

serviceteam-hemsida

Topas Vatten Service AB

Vi har en egen organisation för drift och supporttjänster som på många sätt liknar den verksamhetsmodell som används på kommunala anläggningar. Detta trots att våra reningsverk finns utspridda i landet. Vi har över 50 års samlad erfarenhet av lösningar och tekniskt underhåll inom hantering av avloppsvatten och vi är specialister på bland annat avloppsreningsverk och pumpstationer. Våra kunder utbildas i att utföra tillsyn och kontroll av anläggningen och våra tekniker sköter det tekniska underhållet samt övervakar att processerna fungerar som de ska.

I Topas Vattens reningsverk har den biologiska processen förutsättningar att vara stabil, men precis som på kommunala anläggningar kan störningar i bakteriesammansättningen uppstå. Våra drifttjänster omfattar även felavhjälpning av processen med kompetens i mikroskopering av slammet, mätningar av löst syre och annat som kan behövas för att veta hur processen ska återställas till normalläge.

Våra kunder väljer mellan driftavtal och årsserviceavtal och telefonsupport ingår i båda.

Unikt system från Topas räddar skörden