Avtal för pumpstationer

Topas Vatten Service utför förebyggande service på pumpstationer

Sedan 2014 erbjuder Topas Vatten en standardiserad service på flera typer av pumpstationer från bland annat Xylem, Flygt och Grundfos. Till skillnad från andra serviceorganisationer gör vi service och underhåll i förebyggande syfte för att förlänga livslängden på pumpstationen. Det bidrar också till säkrare funktion och minimerar risken för oförberedda driftstopp.

Varför behövs service på pumpstationer?

Med tiden samlas fett och annat avfall som pumpen i stationen inte kan hantera. En pumpstation i drift utan tillsyn och skötsel riskerar därför att rasa mycket snabbare vilket leder till att man måste byta hela pumpen. Vanliga problem som fett, slam och annat bildar en beläggning i stationen och gör att pumpen gradvis får ett svårare arbete men även sådant som olämpliga artiklar som spolas ned kan orsaka problem och i värsta fall driftstopp.

Vad gör Topas?

Vi ser till att pumpstationen hålls ren genom att våra tekniker årligen kommer ut och utför service där slitdelar kontrolleras samt gör rent pumpstationen - till en fast kostnad. Vart fjärde år lyfter vi själva pumpen ur brunnen för ytterligare kontroll av hydrauldelen och oljan (spärrmedlet). Vi har fullt utrustade servicebilar för att kunna utföra service på pumpens hydrauldel på plats. Driftavtal på pumpstationer hos Topas Vatten innebär även att felavhjälpning och felsökning mellan schemalagda besök ingår vid oförutsedda driftstopp. Det innebär att du, precis som vid driften av våra reningsverk, får tryggheten med telefonsupport och att vi rycker ut på plats vid behov. Hör av dig till oss så berättar vi mer!

 

Reningsverk för bad-, disk- och tvättvatten
Aktuella projektstudier