Avloppsreningsverk

Topas avloppsreningsverk är utvecklade för att uppnå den högsta graden av vattenrening och godkänns av samtliga kommuner i Sverige. Även vid hög skyddsnivå.

Topas Vatten avloppssystem är idag i särklass de mest respekterade i branschen och levererar till både kommunala och privata aktörer. Topas Plus är en revolutionerande uppgradering av Topas Classic, det redan högpresterande och säkraste biokemiska reningsverket på marknaden. Den stora nyheten är att man helt kan undvika så kallad slamflykt på grund av inläckage och att det renade vattnet lämnar processen via en patenterad dekanteringsutrustning. Dekantern säkerställer att eventuellt ytslam inte följer med ut med det renade vattnet.

Samtliga av Topas avloppsreningsverk arbetar med både biologisk rening och kemisk fällning. Dokumenterad hög och jämn prestanda uppnås genom att man kombinerar det bästa från satsvis och kontinuerlig processteknik.

Hela reningsverket drivs av en luftkompressor vilket gör att inga rörliga pumpdelar finns i själva vattnet. Luften styrs ner i reningsverket och avluftar eller flyttar vatten med mammutpumpar beroende på vilken fas i reningen som verket befinner sig. Alla reningssteg är inbyggda och ingen efterbehandling eller efterpolering utanför reningsverket behövs vid normala förhållanden. Mer om hur reningsverken fungerar kan du läsa om här.

Vad kan man rena?

Topas reningsverk är konstruerade för rening av avloppsvatten från enskilda hushåll, fritidsanläggningar, samfälligheter och till och med från kommunala avloppsnät. Med avloppsvatten menas spillvatten från tex wc, toalettpapper, bad, dusch, tvätt. Vid rening av annat än spillvatten bör man kontakta oss för att beräkna den aktuella belastningen och anpassa storlek och styrning av reningsverket.

Tillförlitlig och enkel att underhålla

Topas mekaniska utförande bygger på att det inte finns några rörliga delar i vätskan. Alla ingående delar i verket är åtkomliga uppifrån och eventuella fel kan lätt åtgärdas utan att man behöver tömma reningsverket.

Klarar även extremt ojämn belastning

Topas avloppsreningsverk klarar extremt ojämn belastning utan att ge avkall på reningsgrad i utsläpp av renat vatten. Anledningen är den separata utjämningstanken i reningsverket som gör att verket kan acceptera extremt ojämna inflöden.

Bergs drömkåk väljer minireningsverk